Renesanční festival

Renesanční festival

to
Koprivnica

Na hradbách starého kopřivnického města se v září odehrává pravá historická podívaná. V rytířských stanech si hrdinové brousí své meče, aby si v souboji zasloužili ruku své dívky, lovečtí sokoli krouží vzduchem plníce příkazy svých pánů a trhovci i řemeslníci z plných plic zvou kupce, aby přišli k jejich stánkům, plným různých rukodělných výrobků, typických pro dávnou minulost. Ulicemi se šíří přitažlivé vůně renesanční kuchyně a exotických přísad, které se kdysi používaly. Jediné pravidlo, které platí na Renesančním festivalu je povinnost, že nic nesmí připomínat 21. století.