Dalmácie - Dubrovnická Oblast

Ráj na zemi

Hradby se stavějí proto, aby chránily poklady, což platí dvojnásob pro Dubrovník, kde kamenná zeď dlouhá 1 940 metrů obepíná jedno z nejkrásnějších měst na světě. 

Díky nepřekonatelné středověké architektuře tato „perla Jadranu“ po staletí okouzluje a svádí panovníky i umělce. Jak inspiruje vás?

Ivo Pervan

Kde nestačí slova.

Kam jít

Po stopách starobylých kultu

Následujte vůni cypřišů a rozmarýnu po stopách starých Římanů až do antického města Tragurion, kde vaši fantazii rozehraje překrásný kámen, každý portál, kostelík, palác nebo balkón, které vyprávějí vlastní legendy, vlastní příběh o lásce nebo naději. Zjistěte, proč si římští císaři vybrali hrdou Salonu za hlavní město své provincie a proč si jeden z nich, Dioklecián, zvolil šarm Splitu pro svůj palác. Pociťte ducha rytířů sinjské alky, vzdor a touhu dalmatské písně v Omiši mezi holými skalami, odpočiňte si na neodolatelných plážích Makarské riviéry, pod vysokými svahy Biokova a nakonec vyplujte po modrých stopách starých řeckých mořeplavců k slunečným ostrovům, které skýtají řadu podivuhodných zážitků, křišťálově čisté moře, bílý kámen, levanduli a vinnou révu, kterou odedávna živili tak, že půdu vyrvali ze spárů kamene a pak její jižanskou vřelost přetavili ve víno.

1
POI image

Lastovské souostroví

Ve vodách Lastova si přijdou na své protřelí mořeplavci, kteří prahnou po čisté přírodě, neboť k těmto vzdáleným ostrovům přijíždějí pouze zkušení jachtaři.

2
POI image

Mljet

Park se rozkládá v západní části Mljetu, nejlesnatějšího ostrova na Jadranu, a je proslulý svými hlubokými zálivy Veliko a Malo jezero, bujnou a různorodou mediteránní vegetací a bohatým kulturním dědictvím, jehož součástí je též benediktýnský klášter z 12.

3
POI image

Staré město Dubrovník

Díky jedinečným politickým a kulturním dějinám a světově proslulým stavbám se Dubrovník nachází na seznamu světového dědictví UNESCO.

4
POI image

Stećky – středověké náhrobky

Tzv. stećky (chorvatsky „stećci“) jsou středověké náhrobky pravoúhlého tvaru s rovným nebo špičatým vrchem, které byly zpravidla vytesány z vápence.

5
POI image

Archeologické muzeum Narona

Historické dědictví tohoto kraje se nejnázorněji zrcadlí v pozůstatcích starověkého města Narona ve vesnici Vid nedaleko Metkoviće, raně křesťanském kostele sv. Víta, raně křesťanském kostele Bare, celku starokřesťanských bazilik, městských hradbách a fóru s chrámem Augusteum.

6
POI image

Cavtat – historické centrum města

Městečko četných paláců, rezidencí a památek z římského období, se nachází na západních březích Konávlí. 

7
POI image

Hra o trůny - Královo přístaviště

Těžko se najde něco lepšího než světový Dubrovník známý také jako hlavní město Sedmi království. K přeměně Starého města na Královo přístaviště nebyly potřeba žádné speciální filmové efekty.

8
POI image

Hra o trůny - Královo přístaviště, Eyrie (Ston)

Královo přístaviště vyvolávalo v jeho nepřátelích úctu a hrůzu mohutnými zdmi, na nichž se rozbily ty největší flotily a kde se vzdaly i ty nejtrvalejší armády Sedmi království.

9
POI image

Hra o trůny - Qarth (Ostrov Lokrum)

Na rozdíl od Daenerys Targaryen, která cestovala několik dní do obchodního města Qarth, kde hledala spojence, vám bude trvat dostat se k Lokrumu jen deset minut lodí.

11
POI image

Konavle – úplný jih Chorvatska

Konavle se nachází na samotném jihu Chorvatska, v jihovýchodní části Dubrovnické riviéry. V 15. století zakoupila Dubrovnická republika Konavle a uzavřela tak své teritorium. 

12
POI image

Korčula – město Marka Pola

Město Korčula je historickým střediskem stejnojmenného ostrova a jedním z nejlépe zachovalých měst ve Středomoří. Rodné město Marka Pola se může pochlubit bohatým historickým, architektonickým a kulturním dědictvím. 

13
POI image

Neretva / Baćinská jezera

Neretva je jednou z těch řek, která pro své bohatství a sílu po sobě zanechává hlubokou úctu, bez ohledu na to, v jaké části jejího toku se nalézáte. Obzvláště je tomu tak u ústí, které je vlastně jedinou deltou v těchto prostranstvích.

14
POI image

Odysseova jeskyně

Pro ty, kteří tráví čas raději pod hladinou než nad ní, chorvatské moře, kromě flóry a fauny, skýtá neuvěřitelné historické poklady, vzhledem k tomu, že se na něm odehrával čilý námořní provoz už od dob starého Řecka před 4 000 lety.

15
POI image

Pelješac

Pelješac, the famous center of sailors and seamen, is today a tourist destiKromě bohatého kulturního a historického dědictví je Pelješac široko daleko známý díky zdejším špičkovým červeným vínům Dingač a Postup a také bohaté nabídce škeblí z Malostonského zálivu.

16
POI image

Pláž Pasjača

Tato malá, hůře dostupná pláž a její tyrkysová barva moře pod drsnými Konavelskými stěnami je plná nádherných fotogenických záběrů a proto není divu, že se #Pasjača velmi často objevuje na společenských sítích.

17
POI image

Pláž Saplunara

Okruh Saplunary je chráněnou krajinou a proto je tato lokalita rájem pro milovníky přírody, poklidu a ticha.

18
POI image

Pláž Šunj

Pláž Šunj se nachází na jižní straně ostrova Lopud a je to nejznámější písčitá pláž v okolí Dubrovníka.

19
POI image

Pláže ostrova Lokrum

Pokud se chcete vyhnout letním teplotám a tlačenicím, tak se zcela jistě rozhodnete pro ostrov Lokrum a všechnu tu krásu, kterou poskytuje slunění a koupání či jednoduše odpočinek v chládku hustého borovicového lesa.

20
POI image

Stonské hradby

Tento fortifikační útvar z 14. století je jedinečný svou délkou 5,5 km, monumentalitou, obrannými strukturami a urbanistickým vzhledem.

Hrvoje Serdar

Město, které nikoho nenechává lhostejným

Dubrovník byl kdysi jedním z nejmenších, ale velmi důležitých středozemních námořně-obchodních států, o čem svědčí skutečnost, že ve svém nejslavnějším období měl konzulární zastoupení ve více než 80 městech a jeho obchodní flotila s téměř 700 plachetních lodí se vyrovnala benátské. Pod nebeským patronátem sv. Blažeje, korunovaný známým praporem Libertas, který vlaje na vysokém kamenném sloupu pod bdělým okem rytíře Orlanda, Dubrovník je městem, jehož bohatou pověst vám nejlépe ukáže procházka hlavní ulicí – ‘vyleštěným’ kamenným Stradunem. Slavné hradby tohoto města s velkolepými věžemi a tvrzemi vám umožní pohled na okouzlující Elafitské ostrovy Šipan, Lopud, Koločep, rozsuté jako perly v azurovém moři. Nazvaná Jeleními ostrovy (řecky elaphos – jelen), tato skupina ostrovů a ostrůvků, na kterých kdysi žila ušlechtilá zvěř, doslova vyzařuje kvalitou netknutého Středozemí s bohatou subtropickou vegetací, prostrannými borovicovými lesy a olivovými háji a vše to lemují překrásné písečné pláže.

Od Onofriovy fontány až po městskou zvonici, filigránsky zpracovaných goticko-renesančních staveb paláce Sponza a slavného Knížecího dvora stejně jako barokních kostelů sv. Blažeje, katedrály Nanebevzetí Panny Marie nebo sv. Ignáce se slavným jezuitským seminářem, v tomto městě každý váš krok bude zážitkem par excellence.
Kromě toho, pokud sem přijedete v létě, Dubrovník září charakteristickým leskem, kdy se v době tradičních Dubrovnických letních her celé staroměstské jádro v okamžiku promění v kouzelné kulisy ojedinělé scény a z nedaleké tvrze Lovrijenac, postavené na útesu vysokém 37 metrů nad mořem, uslyšíte jak se nesmrtelný Hamletův monolog ‘být či nebýt’ rozléhá s jakousi zvláštní tíhou...

Prozkoumejte ostrovy okouzlujících dějin

Již od chvíle, kdy se světoznámý mořeplavec Marko Polo vydal plnými plachtami z rodného města Korčuly směrem k neznámé zemi, jeho rytířské městečko, vzniklé na pozůstatcích řecké kolonie, se pomalu rozrůstalo ve svéráznou kamennou skulpturu pravidelných tvarů, velmi dobře zachovalou dodnes. Řazené s důmyslností jakéhosi domácího architekta zároveň i moudrého stavitele, korčulanské ulice jsou opravdovou kuriozitou. Stavěné ve tvaru rybí kosti, tyto ulice jsou blažené především v létě, protože bez ohledu na to, že je ranní i odpolední slunce zaplavuje svým zlatým světlem, jsou ušetřené jeho tepla v období poledního vedra. Pokud chcete zažít opravdovou korčulanskou atmosféru, přijeďte v červenci, kdy se koná Mezinárodní festival zpěvu a vína na počest slavného mořeplavce, nebo Festival rytířských her tradičních šavlových tanců v originálních oděvech ze 16. stol. se známou ukázkou zápasu bílého a černého krále.

Ivo Biočina
Část bývalé Dubrovnické republiky, poloostrov Pelješac, byl se svými dodnes zachovalými 5,5 km dlouhými hradbami kamenného městečka Stonu, kterými bránil přístup slavné Republice, důležitým strategickým bodem. Posilován laskáním teplých jižních větrů, Pelješac je pro milovníky vína dobře známým královstvím nejvzácnějšího chorvatského vína Dingač, zatímco město Orebić, známé jako středisko mořeplavby 18. stol., je dnes rádo navštěvovaným místem uměleckých historiků.

Hrdý na své překrásné kamenné paláce a vily, na jejichž fasádách se odráží bohatství a rozkoš života rodin mořeplavců a zvlášť známý svými nádhernými zahradami, v nichž rostou nejexotičtější rostliny, přivážené po staletí ze všech koutů světa. Orebić je zcela jistě městem, které vám zůstane ve vzpomínkách. Pokud jste někdy, dojatí Odyseovým příběhem, které na ostrově zajala nymfa Kalypsó, přemýšleli o tom útočišti s otázkou, jak asi mohla vypadat ta slavná Ogigie, vydejte se na Mljet na nejzazším jihu Chorvatska a najdete výjev jak vytrhnutý z obrázkové knihy nejkrásnějších pohádek. Před vámi se objeví jezero uprostřed ostrova a na jezeru ostrůvek s klášterem z 12. století. I když Kalypsó nebude nablízku, tento výjev postačí k tomu aby získal navždy vaše srdce a možná si budete přát odtud nikdy neodejít.