Lovački dom "LIVIDRAGA"

Kontakt

Lividraga 1
Čabar

Základní informace

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Turistička zajednica područja - Gorskog kotara
Ostatní ubytovací objekty (Jiné druhy - skupina kempy)
Lovecká chata
10

Databáze ubytování je informativního rázu a zobrazuje kapacitu s časovým odstupem 24 hodin dle údajů ze systému eVisitor.

Chorvatské turistické sdružení neodpovídá za pravdivost údajů. V případě, že naleznete nesrovnalosti, obraťte se prosím na místní turistické sdružení nebo opravte své údaje prostřednictvím systému eVisitor.