Kozjak

Kozjak

Nejkrásnější vyhlídkové místo nad Kaštely

Kozjak je pohoří s dvěma zcela odlišnými tvářemi. Z přímořské strany vyvolává dojem mohutné skalnaté bariéry, která se tyčí nad Kaštelanským zálivem, z vnitrozemí připomíná spíše vlnitou náhorní rovinu, jejíž ostrý okraj se naklání k moři. Nejvyšší vrcholky o průměrné nadmořské výšce 600 až 700 m se nacházejí právě na tomto okraji pohoří. Jejich řetězec začíná v průsmyku Malačka a táhne se v délce 16 kilometrů do hřebenu Markezina greda u Klisu.

Klis, Kozjak
Alan Čaplar

Kozjak je snadno přístupný z každého ze sedmi Kaštelů na pobřeží, ze Solinu a Klisu, odkud k němu směřují staré cesty opatřené turistickým značením. Vzhledem k dobré dostupnosti a dopravnímu spojení, krátké délce výstupů a snadné orientaci je výlet na Kozjak atraktivní nejen pro milovníky horské turistiky, ale také pro četné turisty z přímořských letovisek. Většina stezek je zajímavá tím, že rozličnými způsoby překonávají skalní bariéru Kozjaku, přičemž skýtají výhledy na moře a Kaštely. Přestože jsou výstupy většinou snadné a krátké (1 až 2 hodiny), je dobré se na ně vydat ráno, a to zvláště v létě, kdy jsou stezky vystaveny silnému slunci. Kozjak je zahrnut i do turistických okružních tras Kolébkou chorvatské státnosti a Solinská turistická stezka.

Kaštela i Split sa Kozjaka
Alan Čaplar

Přímořská strana Kozjaku nad Kaštely je zcela rozdílná od té vnitrozemské. Skalní stěna Kozjaku se táhne v celé délce pohoří, přičemž patří mezi nejdelší skalní útvary v Chorvatsku. Pozornost poutá i při pohledu ze Splitu, kdy přispívá k malebnosti Kaštelanskému zálivu. Její výška se pohybuje mezi 50 a 250 metry. Po jejím úbočí vede široká přístupová cesta k horské chatě Pod Koludrom a horské boudě Putalj.

 

Na Kozjaku se nachází celkem pět turistických objektů tohoto typu. Ze všech je stejně jako z vrcholků Kozjaku krásný výhled na Kaštelanský záliv a na Split. Nejpřitažlivějšími turistickými lokalitami jsou vrcholy Sv. Ivan Biranj, Veli vrh a Sveti Juraj. Sveti Ivan Biranj (631 m) je nejvyšší vrchol západní části Kozjaku a je snadno dostupný po turistické trase z průsmyku Malačka (hodinový výstup). Stojí na něm kostelík sv. Jana (sv. Ivan), který je patronem městečka Kaštel Lukšić.

Kozjak, Sv. Luka
Alan Čaplar

Z horské boudy Putalj můžete podniknout hodinový výstup ke kapli sv. Lukáše (sv. Luka) u nejvyššího vrcholu pohoří, kterým je Veli vrh. Cesta postupně proniká mezi strmé útesy, přes splazy, žlaby a kamenné úvozy, až ke kuloáru, jímž stále strměji stoupá ke hřbetu Kozjaku. V jednom úseku je cesta jištěna ocelovým lanem, ale jinak je snadno průchodná. Nakonec stezka vyúsťuje na vrcholový hřbet hory a vede ke kapličce sv. Lukáše. Pokud se po hřebeni vydáte jihozápadním směrem, tak dorazíte až na nejvyšší vrchol východní části Kozjaku, kterým je sv. Jure (676 m). Nachází se na něm telekomunikační objekt a kaple sv. Jiří (sv. Juraj), vystavěná na kamenné hradbě dávného opevnění a obklopená středověkými náhrobními deskami.

 

 

Kozjak vás nadchne nádhernými výhledy na Kaštelanský záliv. Na každém jeho vrcholku či na jeho úpatí se přitom nacházejí četné zajímavé historické lokality, kaple či archeologická naleziště. Procházka po Kozjaku je tak současně cestou prostorem i časem, která je protkána bohatou kulturou a zajímavými dějinami.