Mljet

Mljet

Kopcovitý zelený ostrov

Mljet se stejně jako mnohé další jaderské ostrovy vyznačuje strmými nepřístupnými úseky pobřeží, k nimž se pojí zajímavé historické příběhy a legendy. Jedna z nich vypráví, že u břehů ostrova ztroskotal uprostřed veliké bouře starořecký hrdina Odyseus. Událost zaznamenaná v Homérově eposu Odysseia samozřejmě nemusí mít reálný historický základ, ale to je vedlejší. Mljet je totiž beztak výjimečný ostrov, který by klidně mohl být domovem mytického hrdiny. Nádherná příroda, křišťálově čisté moře, jezera, ostrůvky a bohaté kulturní dědictví, to vše činí Mljet jedinečnou perlou jaderského pobřeží.

Mljet, Prožurska luka
Alan Čaplar

Mljet je nejjižnější chorvatský ostrov. Leží v bezprostřední blízkosti Dubrovníku, Korčuly a Elafitských ostrovů. Od poloostrova Pelješac jej odděluje Mljetský kanál. Nejvyšší vrch ostrova je 514 metrů vysoký Veliki grad. Kromě něj přesahuje ještě několik desítek dalších kopců na ostrově 300 metrů nadmořské výšky. Na ostrově jsou četná krasová údolí, polje a stovka menších úvalů. Skýtá ideální podmínky pro horskou turistiku, přičemž po celé délce ostrova prochází Mljetská okružní turistická trasa.

 


Přestože je Mljet stejně jako všechny ostatní chorvatské ostrovy krasového původu, vyznačuje se bujnou a rozmanitou středomořskou vegetací, která mu zajistila přídomek „nejzelenější chorvatský ostrov“. Středozemní klima, pro nějž jsou charakteristická suchá léta a mírné zimy, k tomu 2 500 hodin slunečního svitu ročně – to vše vytváří ideální podmínky pro růst vegetace.

Mljet, Veliko jezero
Alan Čaplar

Nejpřitažlivější oblast ostrova se rozkládá v jeho severozápadní části a od roku 1960 má status národního parku. Důvodem pro vyhlášení národního parku bylo zdejší výjimečné kulturně-historické dědictví, v němž nalezneme připomínky doby ilyrských kmenů, římské říše a Dubrovnické republiky, ale také unikátní mljetská jezera, mimořádná scenérie rozeklaného pobřeží, skalisek, útesů a četných ostrůvků, nebo celoročně zelená bujná vegetace na kopcích, které se tyčí nad mořskou hladinou, četnými krasovými poli a kamennými vesničkami. Dva jedinečné mořské zálivy byly původně sladkovodními jezery, avšak na počátku našeho letopočtu byly spojeny mořskou úžinou s mořem. Ačkoliv jsou však tyto hluboké zálivy plné mořské vody, jejich krajinný ráz připomíná jezera, pročež je tak i lokální obyvatelstvo nazývá. Uprostřed Velikého jezera se nachází malebný ostrůvek Sveta Marija s kostelem a klášterem, který na tomto vskutku výjimečném místě založili ve 12. století benediktýni z Monte Gargana v Itálii. Na jezera je zvláště pěkný výhled z kopců nad nimi. Především pak z vrchů Montokuca a Gradina, na něž vedou dobře značené turistické stezky.

 

 

Zajímavé atrakce však lze najít i mimo hranice národního parku. Ve střední části jižního pobřeží Mljetu se nachází Odysseova jeskyně – krasová puklina, jejíž strop se zřítil a tak vypadá jako propast nebo široká studna. Na jejím dně je však moře, neboť je jeskyně přírodním tunelem spojena s otevřeným mořem. Přístupová cesta k Odysseově jeskyni začíná ve vesnici Babino polje. V její horní části začíná též turistická trasa k nejvyššímu vrchu ostrova Veli grad, k jehož zdolání budete potřebovat půldruhé hodiny.

Mljet
Alan Čaplar

Mljet jako domov vzrušujících legend a ostrov se zajímavou přírodou plně zasluhuje, abychom jej nazývali perlou jaderského pobřeží. Není snadné rozeznat hranici mezi realitou a legendami. Odhalování pokladů, které ostrov skrývá, však je rovno cestě plné zážitků, na níž tato hranice nehraje žádnou roli.