Mosor

Mosor

Mohutný krasový klenot na dosah od Splitu

Mosor se stejně jako jiná pohoří v Dinárské horské soustavě táhne od severozápadu k jihovýchodu, paralelně s jaderským pobřežím. Díky své výšce skýtá výjimečné výhledy na mořskou hladinu a ostrovy. Vysoké vrcholky Mosoru sice postrádají kolmé skalní stěny alpských velikánů a bujné lesy typické pro pohoří ve vnitrozemí, ale neschází jim to, co každého milovníka hor nejprve nadchne a následně jej stále znovu přitahuje.

Poljica s Mosora
Alan Čaplar

Mosor je vysoké krasové pohoří, které dominuje oblasti mezi Splitem a Omišem. Od severněji položeného pohoří Kozjak jej odděluje hlubokou průrvou Klis a na jihovýchodě se táhne až k řece Cetině. Nejvyšší vrchol Veliki Kabal dosahuje výšky 1 339 m n. m., celková délka pohoří činí 25 km. Páteř pohoří tvoří výrazný bílý vápencový hřbet, po jehož stranách se prudce svažují skalnatá úbočí. Severní úbočí se vyznačuje četnými trhlinami, hlubokými závrty a krasovými propastmi, zvláště kolem vrcholu Jabukovac a na jižním svahu terasovité kotliny. Západní část Mosoru tvoří část hřebenu, který se táhne od Klisu do Ljubljanského průsmyku. Nejvyššími vrcholy v tomto úseku pohoří jsou Debelo brdo, Plišivac a Kunjevod. Střední – nejvyšší a nejnavštěvovanější – část Mosoru je oblast kolem vyvýšeného hřebenu, na němž se skví vrcholy Ljubljan a Veliki Kabal. Východní Mosor se rozprostírá od průsmyku Ljuto kame až do řeky Cetiny a vyjímají se na něm vrcholy Botajna, Sveti Jure (Kozik) a Lišnica.

Mosor
Alan Čaplar

Mosor odedávna přitahuje pozornost turistů, alpinistů a speleologů. Za jasných dní se z jeho vrcholů otevírají působivé výhledy na všechny strany. Nejkrásnější je pozorovat známé kontury města Splitu. Díky husté síti značených tras je po Mosoru možné podnikat různé výlety, od lehkých půldenních procházek, po náročné několikadenní túry. Hlavní přístupové cesty na vrcholky Mosoru začínají v obci Sitno Gornje v oblasti Poljice, kam jezdí pravidelná autobusová linka ze Splitu. Necelou hodinu budete potřebovat na výstup k horské chatě Umberto Girometta. Značení vás odsud nasměruje k atraktivním vrcholům a dalším zajímavým místům.


Na severní straně pohoří se u obce Dugopolje nachází nejzajímavější krasový útvar v okolí Mosoru, kterým je jeskyně Vranjača. Skládá se ze dvou síní. První z nich schází krápníková výzdoba a byla známa již v 19. století. Druhou síň objevil v roce 1903 vlastník pozemku Stipe Punda. Vyznačuje se naopak bohatou krápníkovou výzdobou rozmanitých tvarů a barev. Celková délka jeskynních chodeb činí přibližně 360 metrů. 

Mosor
Alan Čaplar

Při plánování výstupů na Mosor je potřeba vzít v úvahu, že je v letních měsících pohyb v krasovém terénu, který je vystaven silnému slunečnímu záření, dosti náročný. Je proto vhodné vyrazit v ranních hodinách a vyhýbat se dlouhým pěším pochodům, zvláště kolem poledne a v brzkých odpoledních hodinách. Vezměte si s sebou také dostatek vody, neboť na celém Mosoru nejsou díky jeho krasovému podloží takřka žádné vodní zdroje (kromě několika málo míst kolem pramenů a louží). Dobře připravená návštěva Mosoru však představuje jedinečný zážitek, který v sobě spojuje hory a moře. Jako takový byste si jej určitě neměli nechat ujít.