Učka

Učka

Hrdá strážkyně Istrie a Kvarneru

Učka je jediné pohoří v Dinárské horské soustavě, které táhne ze severovýchodu na jihozápad, tedy kolmo k ose Dinarid. Strmá úbočí, na nichž se střídají skály, lesy a louky s dalekými s širokými výhlídkami z jejích vrcholků, četné prameny a osady, mimořádná pozice a blízkost moře – to vše činí Učku zvláštní a jedinečnou. Na toto pohoří je krásný pohled z vnitrozemí Istrie, Rijeky, Gorského kotaru nebo ostrovů v Kvarnerském zálivu. Je však ještě krásnější, když ji můžete poznat zblízka, což není nijak těžké, neboť celá Učka je protkána hustou sítí horských stezek.

Učka
Alan Čaplar

Učka vymezuje východní hranici Istrijského poloostrova a Istrii příkře odděluje od Přímoří. Táhne se v délce 20 kilometrů od sedla Poklon do Plominského zálivu, kde se náhle svažuje k mořské hladině. Přestože vrcholky Učky nejsou příliš vysoké, kvůli jejím strmým úbočím, která se tyčí přímo nad mořem, se zdá být mnohem vyšším pohořím, než ve skutečnosti je. Výstup na ní od mořské hladiny ovšem není krátký ani jednoduchý, neboť člověk musí zvládnout 1 400 m převýšení.

 

Hlavním výletním místem na Učce je sedlo Poklon, do nějž vedou cesty ze všech městeček na pobřeží, jako jsou Opatija, Ičići, Ika, Lovran, Medveja a Mošćenička Draga. Pěší výstup ze všech těchto míst trvá 2 až 3 hodiny, ale ti, kdo chtějí zažít nejkrásnější vrcholové partie Učky, by se měli vydat autem do Poklonu a odtud pěšky vzhůru k Vojaku. Poklon je prvním místem, z nějž je vidět moře a Rijeka, pročež byl odedávna populární zastávkou cestovatelů. Když zde poutníci z Istrie poprvé spatřili Trsat, tak se pravidelně klaněli Matce Boží Trsatské. Právě tento rituál dodnes připomíná název sedla Poklon.

Učka 1600
Alan Čaplar

Při pohledu na nejvyšší vrchol Učky zdálky je patrné, že se odtud skýtá nádherný výhled o okolí. Za jasného počasí je odtud vidět celá Istrie a Kvarnerský záliv s ostrovy, horstva v Gorském kotaru, Velebit a nezřídka i Alpy a Itálie. Vrchol Učky má tvar protáhlého a mimořádně ostrého hřebenu, který se velice strmě svažuje z jedné strany k Čepićskému polji a z druhé strany ke Kvarnerskému zálivu. Rozpoznávacím znamením vrcholu se kulatá kamenná věž, jejíž terasa slouží jako rozhledna a vnitřek jako prodejna suvenýrů.

 

Na severovýchod od Poklonu navazuje na Učku pohoří Ćićarija, které má však zcela odlišný ráz. Není ani zdaleka tak strmé jako Učka, spíše se jedná o náhorní plošinu, nad níž ční několik vrcholků, mezi nimiž se vine horská silnice, jež spojuje desítku malebných vesnic.

Učka
Alan Čaplar

Ze všech zajímavostí, které se na Učce vyplatí navštívit, je nejatraktivnější Vela draga, místo nedaleko vjezdu do tunelu Učka z istrijské strany, k němuž vede lehce přístupná geologicko-naučná stezka. Pokud se tam vydáte o víkendu nebo v létě, nejspíše spatříte řadu milovníků lezení po skalách, neboť Vela draga patří k nejoblíbenějším lezeckým lokalitám v celochorvatském měřítku.

 

Učka se od ostatních pobřežních pohoří liší bujným příkrovem vegetace v důsledku tamních hojných srážek. Zvláštností jejích východních svahů jsou i lesy jedlých kaštanů, kterým se zde říká „maruni“. Vzhledem ke své výjimečnosti byla Učka v roce 1999 prohlášena přírodním parkem. Každý její kout nabízí něco nového a neznámého. Učka je zkrátka ideálním cílem pro všechny, kdo mají rádi rozličné alpinistické a lezecké výzvy.