Starigradské pole

Starigradské pole

Od července 2008 na seznamu UNESCO. Jako vysvětlení pro zařazení na seznam kulturních památek stojí, že tamější vinice a olivovníky od první kolonizace za dob starých Řeků zůstaly téměř nedotčeny a jsou jedinečným svědectvím geometrického systému dělení půdy, který se používal ještě v antických dobách. 

V létě roku 385 př. n. letopočtem z města Faros na stejnojmenném ostrově v Egejském moři byla do Iónského zálivu, jak tehdy Řekové nazývali Jaderské moře, vyslána skupina zhruba sto rodin aby zde založili kolonii. Jejích cílem byl ostrov Hvar, původním jménem Fitea. Skupinu vedl jakýsi Okist, jehož úkolem bylo mezi kolonizátory v novém obydlí spravedlivě rozdělit půdu. Uprostřed pole, v místě, odkud je pohledem možno shlédnout pole skoro celé, byl vyznačen výchozí bod – omfalos. Pomocí „gromy“, jednoduchého měřicího přístroje, bylo pole přeměřeno a rozděleno na parcely o rozměru 1 X 5 dílců, což přibližně odpovídá rozloze 180 X 900 metrů. Byly vytesány mezní kameny se jmény majitelů parcel. Takovéto rozdělení se ale nelíbilo Ilyrům, kteří na město zaútočili v roce 384 př. n. letopočtem. Řekové Ilyry odrazili a to jim umožnilo ovládnout celé starigradské pole, největší území zemědělské půdy na jaderských ostrovech. Nedlouho potom kolonizátoři začali na svých polích stavět pomocné budovy a obydlí. Luxusní stavby pochází z dob Římanů a doteď jich bylo objeveno zhruba šedesát. 

Starigradské pole dnes představuje nejlépe dochovanou antickou řeckou krajinu v Středozemí.