Dovednost výroby dřevěných tradičních dětských hraček v oblasti Chorvatského Záhoří

Dovednost výroby dřevěných tradičních dětských hraček v oblasti Chorvatského Záhoří

Tradiční hračky vyrobené ze dřeva v oblasti Chorvatského Záhoří jsou dokonalým příkladem toho, jak se kdysi, za časů, kdy ještě nebyly počítače a internet, žilo a bavilo v rodinném kruhu. Vyrobené z místního dřeva, obzvláště z měkkého druhu lípy, javoru, vrby i buku, tyto hračky se vyráběly v úplnosti ručně, a to díky dovednosti, která je dnes chráněnou zručností a drahocenným dědictvím. Tradice výroby dřevěných hraček vznikla v XIX. stol. v oblasti obcí Bistrički a Stubički Laz, Tugonica, Turnišće, Gornja Stubica a Marija Bistrica v Chorvatském Záhoří, takže je právě dodnes v této oblasti největší počet šiřitelů této tradice.

 

Kdysi se tradiční hračky vyráběly jednoduchým ručním nářadím, jímž dovedli zacházet výhradně muži, ale některé rodiny si i nadále pěstovaly a přenosily dovednost této výroby z generace na generaci. Šikovné ruce řemeslníků řezbařily za pomoci šablon, vyráběly píšťaly, klapačky, zvířata, automobily i domečky pro panenky. Takto vznikalo více než sto dvacet dřevěných hraček. Hračky byly transformovány až když je šikovné ženské ruce přetřely vrstvami zářící červené, žluté či modré barvy a zdobily je buď květinovými nebo geometrickými vzory. Avšak zcela tyto hračky ožily až když se dostaly do maličkých rukou a pomocí fantazie se staly součástí dětského světa. Díky kvalitě provedení, tradiční hračky za pomoci trochy štěstí a opatrnosti obveselovaly více generací dětí a přitom vytvářely vzpomínky, o které se v rodinách dělily.

 

I když se v dnešní době vyrábí kolem padesáti hraček a nejčastěji je lze koupit na místních jarmarcích, církevních slavnostech, obzvláště v posvátném poutním místě Marija Bistrica, o tradiční hračky se starají nejen pokračovatelé tradice, ale v Kumrovci je již založeno i centrum ručně vyrobených hraček. V dnešní době tato tradice není relevantní jen z pohledu zachování nehmotného kulturního dědictví, nýbrž i proto, že ještě stále, díky úsilí i dovednosti jednotlivců, žije alternativa k plastickým hračkám, které se nabízejí snad na každém rohu - jsou neosobní a nekvalitní, jelikož se ve vlastním dvoře vyrábí něco ekologicky přijatelného, překrásného a souladného. Více než dobré, že?