Dvojhlas malých intervalů Istrie a Chorvatského přímoří

Dvojhlas malých intervalů Istrie a Chorvatského přímoří

Pokud se ocitnete v Istrii a uslyšíte osobitý styl zpěvu dvou zpěváků, z nichž jeden zpívá ve falzetu a druhý v normální tonalitě za doprovodu ještě nezvyklejších tónů hudebního nástroje, mějte to strpení a poslechněte si tento zpěv do konce, jelikož až si jednou zvyknete na tyto neobyčejné tóny, rozprostře se před vámi zcela nový svět.

 

Obzvláštní typ folklorního zpěvu, a jde o dvojhlas za doprovodu tradičních nástrojů, se vyvinul v oblasti Istrie a Chorvatského přímoří, i když zvuky tohoto komplikovaného hudebního provedení lze najít i v mnohem širší oblasti. Část komplexního provedení písní se vztahuje na netemperované tóninové intervaly a při provedení dvojhlasu, aby zpěváci mohly dosáhnout charakteristických tónů, musejí částečně zpívat i nosem. Na první pohled to zní jako něco striktního a přesně určeného, avšak v tomto folklorním provedení se vlastně ukrývá dosti improvizace, obzvláště tehdy, když se kombinuje zpěv a textová část, kdy se slova střídají se slabikami, čímž se napodobují zvuky píšťaly - pak teprve začíná to pravé!

 

Ovšem, aby všechno přeci jen znělo originálně i tradicionálně, musí se uznávat a brát ohled i na některá pravidla, což v překladu znamená, že tóny musejí končit unisono v oktávě. Podle toho v jaké oblasti se tento zpěv vyskytuje se vyvinuly čtyři poddruhy malých intervalů, takže kromě tzv. tarankaní, jímž se nahrazuje zvuk píšťaly (tzv. sopile), se ještě pěstuje tzv. bugaření, diskantní zpěv, také zpěv tenký a silný, neboli zpěv vůbec.

   

Když se interpretuje dvojhlas malých intervalů, hudební doprovod lze ponechat flautě, dudám, flétně či tambuře, ale nejčastějším hudebním nástrojem jsou píšťaly (tzv. sopile). Tento kuželovitý hudební nástroj s náustkem je vyroben ze dřeva, vždy se hraje ve dvojici, a to takovým způsobem, že malá anebo ženská píšťala doprovází nižší tercou mužskou neboli velkou píšťalu. Kromě specifického zvuku, píšťaly jsou jedinečným nástrojem už i tím, že se na ně hraje podle istrijské stupnice. Množství místních hudebních pojmů a neobyčejné istrijské stupnice pro vás nemusejí být odrazující, naopak, je to vyzvání k průzkumu této neobvyklé hudební formy. Přitom se vám odhalí i zcela zvláštní kultura Istrie a Chorvatského přímoří, což nezahrnuje jen zpěv a hudbu. Jste připraveni k průzkumu?