Halekání

Halekání

Jako nějaký vzdálený hlas ozývající se z dávných dob, tradiční zpěv vibrujících hlasů neboli halekání je jedním z nejdistinktivnějších projevů tradiční kultury Dinaridů. Nic vás nemůže připravit na zvuky, které někdy vydává jeden zpěvák, někdy ale za doprovodu druhého zpěváka. Avšak můžete si být jisti tím, že vám melodie měnící harmoničnost a intervaly budou za těch správných okolností znít nejen starobyle, nýbrž i zábavně. Ta správná společnost, vesnická slavnost, tradiční kroje, domácí jídla a víno v dřevěných pohárech snad stačí, abyste se přizpůsobili k vydávání neobyčejných hrdelních chromatických tónů, avšak na témata vyskytující se při halekání. Zatímco se klapský zpěv zabývá hlavně láskou a tak trochu melancholickou tématikou, když začne to skutečné halekání je povoleno vše. Také v něm najdete lásku i žertování na úkor přítomných, starodávné eposy, avšak zpěváci se nevyhýbají ani společenským aktualitám, a dokonce ani politiky. Je to tradice lidových pěvců a satiriků, ještě z dob antiky, takže i nejstarší řecké literární dílo, Homérova Illiada a Odyssea, které tematizuje živelné válečné události, bylo nejprve zpěvem, a teprve později se stalo zapsaným dílem.

 

Má se za to, že Charvaté, když se usadili na tomto prostoru, nacházeli a později i vzali za své určité počáteční elementy halekání a poté se tradice přenášela pouze orální cestou z generace na generaci. Šíření této nejstarší formy zpěvu ze zázemí Dalmácie, z oblasti Ravni Kotari přes úbočí Velebitu do Liky a Kordunu, bohužel nezajišťuje i pokračování existence této tradice, jelikož je stále méně původních zpěváků, takže halekání zřejmě v budoucích pokoleních rezonovat nebude. Právě proto je tato tradice ohrožena a již r. 2010 byla zapsána na listinu UNESCO jakožto ohrožené nehmotné dědictví. A chcete-li, aby tato tradice pokračovala a zůstala naživu, až budete podruhé plánovat svoje cestování, vyberte si ty méně navštěvované a odlehlé kraje, dejte se na cestu do zázemí nádherné Dalmácie, tam, kde se na místních veselicích a o svátcích schází místní obyvatelstvo, oslavující svoji tradici. A přestože nejste zvyklí na odlišné stupnice i tóny, nebojte se zaposlouchat se do archaických zvuků halekání, jelikož vás právě ono, dejte na naše slova, okouzlí svou prvopočáteční originalitou.