Svátek svatého Blažeje, ochrance města Dubrovníku

Svátek svatého Blažeje, ochrance města Dubrovníku

Symbolickým pouštěním bílých holubiček za oslavy Hromnic anebo tzv. Kandelore druhého dne v únoru, den před svátkem Svatého Blažeje, začíná nejdéle trvající svátek v těchto končinách a je to podívaná, která se vám navždy vryje do paměti. Začátek této tradice sahá až do X. stol. a zakládá se na legendě o světci, který po dobu obléhání města Benátčany pomohl obyvatelům Dubrovníku, aby si zachovali svobodu. Na oplátku jej obyvatelé učinili svým patronem a ochráncem, takže ve středověku na základech starší románské stavby byl postaven nový barokní kostel Sv. Blažeje, který se stal centrálním místem, kde zdejší lid mohl oslavovat, ale s nimi i obyvatelé Mljetu, Lastova a Konavlí.

 

Vyzdvižením vlajky Sv. Blažeje před ozdobeným kostelem a vynesením pozlacené relikvie - sošky svatého, který v rukou drží maketu města, začíná oficiální oslava. Zatímco zvláštní čest patří tzv. festanjulimům, jejichž úkolem je vedení celého procesí, takzvaní trombunjeri mají zásluhu na nejzábavnější částí oslavy, a tou je střelba v přístavu z historických zbraní. Za prvních tónů svého druhu hymny "Slyš, Svatý Blažeji náš", vyráží procesí po nádherném Stradunu, jehož se účastní kromě církevních pohlavárů skutečně všichni, staří í mladí a zvláštní pozornost diváků a stále četnějších turistů patří překrásným dubrovnickým děvčatům v tradičních skvostných krojích, jimž se nic nevyrovná. Po dobu oslav obyvatelé ze všech částí Republiky kvapili do města pod Srđem, a v jaké míře byl tehdy oslavován i uctívaný tento svobodomyslný duch nejlépe svědčí tento údaj o tom, že během oslav byli vítání všichni, dokonce i porušovatelé zákona, kteří byli po dobu dvou dní zproštěni jakéhokoliv pronásledování.

      

Tento nevelký, ale mocný a bohatý státeček mohl za svojí existenci částečně vděčit po celé dějiny právě víře ve sv. Blažeje, což formovalo vzájemné společenské vztahy. Ve stejné míře totiž, jak patriciové i poddaní, v osobě tohoto světce definovali místní identitu. Po celá staletí za úsilí zbožného obyvatelstva a bratrstva sv. Blažeje si oslava zachovala všechny tradicionální rysy, ale zároveň i obyčeje, které pečlivě bdí nad nehmotným dědictví Dubrovnické Republiky i duchovním bohatstvím zdejšího obyvatelstva.