Dávné a prastaré bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy

Dávné a prastaré bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy

Spolu s dalšími devíti zeměmi: Albánií, Rakouskem, Belgií, Bulharskem, Itálií, Rumunskem, Slovinskem, Španělskem a Ukrajinou vyhlásila Republika Chorvatsko 7. července 2017 rozšíření sériové nominace „Dávné a prastaré bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“ na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Rozšíření sériové přeshraniční nominace se týkalo 63 oblastí bukových lesů, z nichž se Republika Chorvatsko podílí na třech, a to v národních parcích Severní Velebit a Paklenica. Jde o 1 289,11 hektarů bukových lesů, které se v Národním parku Severní Velebit nacházejí v přísně chráněné zóně Hajdučki a Rožanski kukovi, a 2 031,87 hektarů lesa v lokacích Suva draga-Klimenta a Oglavinovac-Javornik v Národním parku Paklenica. Výjimečnost předložených dávných a prastarých bukových lesů v národních parcích Severní Velebit a Paklenica je založena na  jejich původnosti, geografické poloze, stáří, unikátnosti a rozloze. Umístění na Seznam světového dědictví je potvrzením toho, že je s přírodními krásami Chorvatska nakládáno nejlepším možným způsobem s cílem zachování pro budoucí generace a že je Chorvatsko mezi nejbohatšími evropskými zeměmi, pokud jde o biodiverzitu a přírodní krásy.