Lonjsko polje

Přírodní park

Lonjsko polje

Největší přírodní rezervací ve středním Chorvatsku je Lonjsko polje v údolí řeky Sávy východně od Záhřebu. Má rozlohu 506 km2 a jedná se o jeden z největších dochovaných evropských mokřadů, který je chráněný Ramsarskou konvencí, což znamená, že se jedná o mokřad světového významu. Rezervace skýtá atmosféru ticha a romantického klidu velkých mokřadních prostranství. Podél klidné vodní hladiny porostlé lekníny se rozkládají prastaré dubové lesy, které jsou zvláště krásné v podvečer. Největším bohatstvím Lonjského polje jsou ptáci, kterých zde hnízdí na 250 druhů. Žije zde mnoho drobného ptactva, různých druhů kachen, ale nejznámějšími obyvateli rezervace jsou čápi, kteří rádi hnízdí na střechách malebných dřevěných venkovských chalup. Jedna ze zdejších vesnic, Čigoć, byla v roce 1994 prohlášena za první evropskou čapí vesnici. Vody Lonjského polje lákají i jiné živočichy, například hady. Těch jedovatých se zde ovšem vyskytuje méně než na krasovém jihu Chorvatska.

Kontakt

Střednl Chorvatsko