Med

Med

Za boravka u Lici svakako treba kušati razne vrste domaćeg meda, od livadnog do šumskog, koji proizvode vrsni lički pčelari, poznati po odabiru najboljih lokacija na kojima će postaviti svoje košnice.