Baza turističkih agencija informativnog je tipa i Hrvatska turistička zajednica ne odgovara za ispravnost podataka. Ako ste uočili nepravilnosti ili želite dodati svoju agenciju u našu bazu, obratite se na adresu e-pošte web@htz.hr.