Hatalmas zaj a Grobnik-ról megijesztette a hódítókat

Hatalmas zaj a Grobnik-ról megijesztette a hódítókat

A rijekai hangos, vidám és nagy energiájú farsangi mulatság közepette különösen szembetűnő egy álarcos csoport. A férfiak fejükön tíz kilónál súlyosabb, egyedi szarvas maszkokat viselnek, birkabőrbe öltözve, az övükre nagy, több mint tíz literes kolompolók vannak erősítve, egyik kezükben baltát, a másikban pedig hamus zsákot visznek. A fülsüketítő kolompolásba és ritmusába beleremeg az egész rijekai Korzó. Ez a hagyomány a legjellemzőbb Kastav és Rijeka tágabb vidékére, és Horvátországban a legismertebb állattartó farsangi mágiát képviseli.

Ivo Pervan

A régmúlt időkben a kolompolók felvették „munkaruhájukat“, amikor legeltetni vitték a birkákat, és a kolompolással űzték el állataiktól a rossz átkokat. A legismertebb legenda róluk a török időkből származik, amikor a török hódítók a Grobnik-i mező felé tartottak.

Ma farsangi mutatvány, de valaha a törökök számára nagy rettegést és félelmet jelentett

A néhány pásztornak a nyílt csatában nem volt semmi esélye, hogy legyőzze a nagyhatalmú katonaságot, ezért ravaszsághoz folyamodtak. Fejükre szörnyű szarvakkal, maszkokat raktak, birkabőrbe bújtak, öveikre kolompokat akasztottak, és kezükbe baltákat vettek. Hogy azt a látszatot keltsék, mintha nagyon sokan lennének, még a száraz kukoricákat is hasonlóan öltöztették fel, s így felkészülve várták az ellenséget.

 

Amikor a magabiztos törökök megérkeztek a Grobnik-i mezőre, akkor fejükön a szörnyű maszkokkal várták az emberek őket, és akkora zajjal, hogy a föld is beleremegett tőle. A katonák hatalmas félelmükben menekültek, mert arra gondoltak, hogy a csatatér másik oldalán óriási hadsereg várja őket.

IvoP ervan

Manapság a kolompoló farsangi mulatság Remete Szent Antal napján kezdődik és Hamvazó szerdáig tart. Ebben az időben a kolompolók bejárják Kastav vidékét, és zenéjükkel meg kolompolásukkal elűzik a telet.

Ezt a néphagyományt 2009-ben besorolták az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. A kolompolók mottója: „Inkább meghalni, mint feladni magunkat“, az egész Kvarner területére jellemző lett.