Archeologisch museum Narona

Archeologisch museum Narona

Het historisch erfgoed van deze regio laat zich het duidelijkst zien in de antieke stad Narona in het dorp Vid bij Metković, het kleine kerkje van St. Vitus, de vroegchristelijke kerk bij Bare, een complex van oudchristelijke basilieken, stadsmuren en het forum met de tempel van Augustus.