KAMP ODMORIŠTE-ROBINZONSKI SMJEŠTAJ "DUNAV"

Contact

Turska skela k.č. 1411/2
Ilok

Basisinformatie

Zelenika, Domagoj
Turistička zajednica grada - Ilok
Camps
Camping
1

De database van de accomodaties heeft een informatief karakter en toont de beschikbare capaciteit van een accommodatie op basis van de gegevens uit het eVisitor-systeem zonder rekening te houden met mutaties in de laatste 24 uur.

Het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (HTZ) is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. Als u onjuistheden mocht constateren wordt u verzocht zich te wenden tot de lokale toeristenorganisatie of u kunt zelf uw gegevens in het eVisitor-systeem corrigeren.