Diocletianuspaleis en middeleeuws Split

Diocletianuspaleis en middeleeuws Split

Het keizerspaleis is een van de belangrijkste werken van de late antieke architectuur. Niet alleen omdat enkele oorspronkelijke onderdelen bewaard zijn gebleven, maar ook door een reeks originele architectonische vormen, die de voorgangers zijn van de nieuwe vroegchristelijke, Byzantijnse en vroegmiddeleeuwse kunst. De kathedraal is gebouwd in de Middeleeuwen, waarbij gebruik werd gemaakt van oude materialen uit het mausoleum. De romaanse kerken uit de twaalfde en dertiende eeuw, evenals de middeleeuwse burcht, en de gotische, renaissance en barokke paleizen zijn allen gelegen binnen de oude Romeinse muren, waardoor zij een harmonisch geheel vormen.