Rastoke – wioska młynów

Wioska Rastoke jest owocem trzystuletniego harmonijnego związku człowieka i przyrody. Bujność Rastok pielęgnowana jest w żywym ujściu Slunjčicy i Korany, gdzie liczne wodospady, jeziorka i kaskady pokazują piękno przyrody.