Djakovská katedrála

Djakovská katedrála

Najmonumentálnejšou sakrálnou stavbou v Slavónii je Djakovská  katedrála zasvätená sv. Petrovi, o ktorej sám pápež Ján XXIII. povedal, že je to najkrajší kostol medzi Benátkami a Carihradom. Dal ju postaviť djakovský biskup Josip Juraj Strossmayer v roku 1866, aby vyzdvihol význam Djakova ako cirkevného centra Slavónie. Je rozoznateľná podľa červenej škridlice, krásna zvonku i znútra, s bohatými vitrážami a oltárom.