Matija Špelić

Užitočné informácie

Plánujete dovolenku v Chorvátsku?

V tom prípade budú nasledujúce informácie pre vás užitočné.

Chorvatsko v čislach

Podnebie

Príďte do Chorvátska a užívajte si tri rôzne podnebné pásma: Na pobreží prevláda príjemné stredomorské podnebie s veľkým množstvom slnečných dní za rok. Letá sú horúce a suché, a zimy sú mierne a vlhké. Teploty mierne klesajú keď postupujete smerom do vnútrozemia, kde prevláda mierne kontinentálne podnebie. Vo výškach nad 1200 metrov prevláda čerstvý horský vzduch, a v letných mesiacoch je tu teplota okolo 13 ºC.

 

Mena

Chorvátsko plánuje zaviesť euro, no dovtedy zostáva v platnosti národná mena, chorvátska kuna. Jedna kuna sa skladá zo 100 lipa. Peniaze si môžete rozmeniť v hociktorej banke, v zmenárňach, na pošte, ako aj takmer vo všetkých cestovných kanceláriách, hoteloch a kempingoch. Skoro vo všetkých verejných prevádzkach a v bankomatoch sa môžu používať kreditné karty ako sú Visa, MasterCard, American Express, Diners, atď.

Converter

Zadajte sumu pre výpočet

Bezplatné Wi-Fi

Dni, keď odchod na dovolenku znamenal, že vás nikto nemohol nájsť, sú už minulosťou.

Vďaka 300 bezplatným Wi-Fi prístupným bodom distribuovaným po celom Chorvátsku,

môžete teraz ľahko zostať v kontakte s rodinou a s priateľmi.

Cestovné

doklady

Aby ste mohli navštíviť Chorvátsko, víza vám nebudú stvárať problémy. Vo väčšine prípadov vám postačí platný

cestovný pas. Ak ste občanom EÚ, postačí vám iba občiansky preukaz.

 

Chorvátske colné predpisy sú takmer úplne v súlade s normami EÚ.

Informácie o cestovných dokladoch

Pre viac informácií sa obráťte na diplomatické misie a konzulárne úrady v zahraničí, alebo navštívte webové stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí:

 

http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/

 

Informácie o colných predpisoch

Colné predpisy v Chorvátskej Republike sú takmer úplne zosúladené s predpismi a normami v EÚ.  Avšak hodnota predmetov, ktoré nie sú určené na predaj a sú prinesené do krajiny pre osobnú potrebu a sú oslobodené od dovozného cla, je obmedzená na 2200 kún, a v leteckej a námornej doprave na 3200 kún.

Zahraničná a domáca mena ako aj cenné papiere sa môžu dovážať a vyvážať z krajiny, a môžu ich doviezť respektíve vyviezť zahraniční aj chorvátski občania s pobytom v zahraničí. Avšak, prenosy v hodnote 10.000,00 EUR alebo viac sa musia prihlásiť na colnej správe. Cenné osobné veci a iné technické prístroje je taktiež pri prechode cez hranicu potrebné prihlásiť na colnici.

Každá osoba, ktorá nemá stály alebo dočasný pobyt v Európskej Únii, má právo na vrátenie DPH pre jednotlivé výrobky kúpené v Chorvátsku v hodnote väčšej ako 740,00 kún.  Toto právo máte po vyplnení formulára Tax Free, ktorý potvrdzuje colník pri vývoze kúpenej veci, tri mesiace od dátumu nákupu. Zahraniční občania musia o vrátenie DPH požiadať do šiestich mesiacov od nákupu.

Pre viac informácií sa obráťte na Colnú správu na adrese www.carina.gov.hr 

 

Aleksandar Gospić

Domáci miláčikovia

Vaše domáci miláčikovia sú v Chorvátsku vítaní!  Ak chcete svojich štvornohých

priateľov zobrať so sebou do Chorvátska, jedinou podmienkou je zabezpečiť

jednoduchú prehliadku pred vstupom do krajiny. Na prehliadke sa preverí,

či má váš domáci miláčik mikročip, či je očkovaný

proti besnote a či má cestovný pas, alebo

veterinárne potvrdenie.

Dovoz živých zvierat

Pamätajte, že počas celej cesty ste za svojich domácich miláčikov zodpovední iba vy.

Prevoz domácich miláčikov cez štátne hranice je možné iba s veterinárnym potvrdením o dobrom zdravotnom stave zvieraťa. Psy a mačky musia mať identifikačný systém (mikročip). Cez hraničné prechody, ktoré sú  schválené pre pohyb určitých domácich miláčikov je možné preniesť maximálne päť zvierat, kým je dovoz väčšieho počtu zvierat možný iba na hraničných prechodoch,  ktoré majú veterinárnu inšpekciu.

Cestovanie s domácimi miláčikmi a zodpovednosť

Pri prevoze domácich miláčikov do Chorvátska ste zodpovední dodržiavať potrebné podmienky. Preverte, či vaše zvieratko bolo očkované, či je očkovanie ešte platné, či bol vykonaný test titrácie na protilátky, či má platný cestovný pas alebo veterinárne potvrdenie. Ak váš miláčik nespĺňa uvedené podmienky, vstup do Chorvátskej Republiky mu bude zakázaný, a vaše zvieratko by mohlo byť vrátené do pôvodnej krajiny, alebo umiestnené do karantény na schválenom hraničnom prechode. Náklady na uplatnenie uvedených opatrení bude znášať vlastník zvieraťa.

V súlade s veterinárnymi podmienkami pre nekomerciálny prevoz domácich miláčikov sa za domácich miláčikov považujú nasledujúce druhy: psy, mačky, tchory (mustela putorius) z rodu kunovitých (mustelidae), bezstavovce (okrem včiel a rakov), okrasné tropické ryby, obojživelníky, plazy, všetky druhy vtákov (okrem hydiny), hlodavce a zajace.

Maximálny počet zvierat

Dovoz do piatich zvierat sa považuje za nekomerciálny. Colník musí na hraničnom prechode identifikovať zvieratá a preveriť ich dokumenty. Tieto zvieratá sa nepovažujú za tovar a musia byť v sprievode majiteľa alebo osoby, ktorú majiteľ oprávnil na celú cesty.

Podmienky

Všeobecné podmienky dovozu pre psov, mačky a krotké kuny (známe ako tchor domáci, tchor biely, africký tchor, lasica, tchor, krotký tchor, lasica domáca alebo krotká lasica – mustela putorius) zo štátov EÚ a z krajín s nízkym rizikom mimo EÚ:

 

  • zvieratá musia mať identifikačný systém (mikročip). Ak má zviera mikročip, ktorý nie je v súlade s normami ISO 11784 alebo 11785, majiteľ musí poskytnúť vhodnú čítačku mikročipov. V každom prípade musí byť možné určiť meno a adresu majiteľa. Cestovný pas alebo potvrdenie zvieraťa, ktoré má so sebou musí obsahovať číslo mikročipu, ktoré vydá veterinárny lekár;

  • zviera musí mať cestovný pas alebo potvrdenie od veterinárneho lekára, ktorý je na to oprávnený príslušným orgánom;

  • zviera musí byť zaočkované proti besnote.

Zvieratá z krajín EÚ alebo zemí mimo EÚ, ktoré sa považujú za nízkorizikové, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nie sú očkované, sa môžu doviezť na územie Chorvátskej Republiky ak má majiteľ alebo sprievodná osoba platný cestovný pas alebo potvrdenie, ak zvieratá žijú na istom mieste od narodenia, a ak neboli v kontakte s voľne žijúcimi zvieratami ktoré by ich mohli zaraziť infekciami, alebo ktoré cestujú s matkou na ktorej sú ešte vždy závislé.

 

Psy, mačky a členovia rodu kunovité z vysokorizikových krajín musia spĺňať tieto podmienky:musia mať identifikačný systém (mikročip);

  • musia mať identifikačný systém (mikročip);

  • musia mať potvrdenie vydané oficiálnym veterinárnym doktorom, alebo po opakovanom vstupe cestovný pas (psy z Chorvátska);

  • musia byť očkovaní proti besnote;

  • musia prejsť testom neutralizácie protilátok titráciou protilátok v hodnote najmenej 0,5 IJ/ml po vzorke, ktorú odoberá oprávnený veterinárny lekár v oprávnenom laboratóriu 30 dní po očkovaní a 3 mesiace pred vstupom do krajiny. Zoznam oprávnených sa nachádza na nasledujúcej webovej stránke: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

  • Uvedené obdobie 3 mesiace sa nevzťahuje na prípady opätovného vstupu domácich miláčikov z Chorvátskej Republiky, ktorých cestovný pas potvrdzuje, že pozitívny výsledok testu titrácie protilátok je zaznamenaný pred tým, ako zviera opustilo Chorvátsku Republiku.

  • Zvieratá, ktoré sú dovezené na komerciálne účely a poslané balíkom, musí pred zaslaním skontrolovať veterinárny lekár.

  • Pre viac informácií sa obráťte na Ministerstvo poľnohospodárstva – Veterinárna Úprava. Tel.: +385 1 6443 540. Webová stránka: www.mps.hr

O Chorvátsku

Croatia

Rozloha národného územia Chorvátska je 56 594 km2 s 31 479 km2 pobrežných vôd vhodných na jachting, plávanie, potápanie sa.

 

Chorvátsko zaberá najväčšiu časť východného pobrežia Jadranského mora, ktoré ako časť Stredozemného mora preniká hlboko do vnútrozemia. 

Úzky horský reťazec Dinara oddeľuje stredomorský región Chorvátska od stredoeurópskej časti, ktorá sa prestiera od východných okrajov Álp na severozápade , do brehov Dunaja na východe, zahrňujúc južný diel plodnej Panónskej nížiny.

 

A ak vám krása tej krajinky nestačí, tak prezradíme ešte niečo: voda z vodovodu je pitná v celom Chorvátsku.

Ivo Pervan