Vinkovci – hlavné mesto Šokadie

Vinkovci – hlavné mesto Šokadie

V Slavónii, východnej časti panónsko-podunajského Chorvátska, na severnom okraji Bosutskej nížiny, nachádza sa najväčšie mesto juhovýchodnej Slavónie a západného Srijemu, niekdajšie veľmi dôležité stredisko Vojenskej hranice a šokadská metropola − Vinkovci.
Mesto bohatej minulosti, kultúry, architektúry, folklóru, tradície a zvykov. Staré mestské jadro sa s väčšou časťou mesta nachádza pri ľavom brehu rieky Bosut. Pre svoju výhodnú geografickú a dopravnú polohu a reliéfové, klimatické a hydrografické podmienky, toto územie oddávna priťahovalo prisťahovalcov. Kontinuita osídľovania, ktorá trvá viac ako 7000 rokov, je zriedkavosťou aj v európskych pomeroch.

Vinkovci sú známe svojimi „Vinkovačkými jeseňami“, najväčšou folklórnou prehliadkou v tejto časti Európy, ktorá sa uskutočňuje už asi 40 rokov. Ide o prehliadku pôvodného chorvátskeho folklóru, na ktorej sa zúčastňujú folklórne skupiny z rozličných častí Chorvátska, diaspóry, ale aj zahraničné skupiny z Európy a Ameriky.

Na území mesta Vinkovci má dlhú tradíciu poľovnícky turizmus. Lovisko na 40.000 hektárov lesného tzv. spačvanského bazénu je bohaté na rôznorodú divinu. Blízko mesta sú známe loviská „Kunjevci“, „Spačva“ a „Merolino“.
Športový rybolov je vyvinutý na riekach Bosut, Spačva a Studva, a zvláštnosťou sú pravidelné súťaže vo varení „fiš paprikáša“. 

Kontakt

Vinkovci
Slavónsko