Archeologické nálezisko Vučedol

Archeologické nálezisko Vučedol

Archeologické nálezisko Vučedol sa nachádza pozdĺž rieky Dunaj, 5 km po prúde od Vukovaru a je jedným z najdôležitejších miest eneolitu. Vučedol bol po prvýkrát obývaný okolo roku 6000 p.n.l., v období prvých európskych poľnohospodárov. Obdobie medzi 3000.-2200 p.n.l. je najintenzívnejším obdobím jeho existencie. Vo svojom najväčšom rozkvete sa vučedolská kultúra šírila vo veľkej oblasti (do šírky sedemsto kilometrov) a pokrývala územie dnešných desiatich európskych krajín: Česka, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory a Albánska. Hmotná kultúra, ktorá kladie dôraz na výrobu keramiky, svojou výnimočnou technologickou kvalitou a estetickou hodnotou, svedčí o vysoko rozvinutej civilizácii. Vučedolská keramika púta pozornosť dokonalou harmóniou formy a umiestnenia dekorácií. Najznámejšia keramická nádoba je Vučedolská holubica, kultová nádoba v tvare vtáka, bohato zdobená inkrustáciami, ktorá bola objavená v roku 1938. K Vučedolskej kultúre patrí aj tzv. vučedolský Orión, ktorý je považovaný za najstarší európsky kalendár.

Kontakt

Vukovar
Slavónsko