Mosor

Mosor

Mocný krasový klenot blízko mesta Split

Ako aj iné pohoria v Dinaridoch, Mosor sa tiahne v smere severozápad-juhovýchod, paralelne s jadranským pobrežím, a vďaka výške poskytuje výnimočné výhľady na šíre more a na ostrovy. Vysoké vrcholy Mosoru nemajú zvislé skaly, ako mnohé alpské vrchy, ani bohaté lesy ako pohoria vo vnútrozemí, ale majú všetko to, čo na prvýkrát každého milovníka hôr ohúri a potom stále znova priťahuje k sebe.

Poljica s Mosora
Alan Čaplar

Mosor je vysoké krasové pohorie, ktoré dominuje nad priestorom medzi Splitom a Omišom. Od Kozjaka je oddelený hlboko vrezaným hrdlom Klis, a na juhovýchode sa tiahne do rieky Cetina. Najvyšší vrchol Veliki Kabal je vysoký  1339 metrov, a celková dĺžka celého pohoria je 25 km. Hlavnú os tvorí výrazný skalnatý hrebeň, tvorený bielym vápencovým kameňom, z ktorého sa na obe strany spúšťajú strmé skalnaté svahy. Severný svah sa vyznačuje trhlinami, hlbokými roklinami a krasovými jaskyňami, hlavne okolo oddeleného vrcholu Jabukovac, a južný svah terasovými údoliami. Západnú časť Mosoru tvorí časť hrebeňa, ktorá sa tiahne od Klisu do sedla Ljubljanski prijevoj, a najvyššie vrchy v tej časti sú Debelo brdo, Plišivac a Kunjevod. Centrálna, najvyššia a najnavštevovanejšia časť Mosoru je oblasť okolo vyvýšeného hrebeňa, na ktorom sa týčia vrchy  Ljubljan a Veliki Kabal. Východný Mosor sa tiahne od sedla Ljuto kame až do rieky Cetina, a sú na ňom vrchy  Botajna, Sveti Jure (Kozik) a Lišnica.

Mosor
Alan Čaplar

Mosor už od dávnych čias priťahuje pozornosť turistov, horolezcov a speleológov. Počas pekných dní sú z vrcholov Mosoru pôsobivé výhľady na všetky strany, no najkrajšie je pozorovať známe obrysy mesta Split. Vďaka bohatej sieti označených chodníkov je možné ísť na rozličné výlety, od ľahkých popoludňajších prechádzok po náročné viacdňové túry. Hlavné prístupové chodníky na vrcholy Mosoru začínajú v poljičkej osade Sitno Gornje, do ktorej jazdí pravidelná linka zo Splitu. Do horskej chaty Umberto Girometta sa dá dostať za menej ako pol hodiny výstupu, a odtiaľ značky usmerňujú ďalej k atraktívnym vrcholom a iným destináciám.


Na severnej strane pohoria, pri obci Dugopolje, sa nachádza najzaujímavejší krasový fenomén širokej oblasti Mosoru- jaskyňa Vranjača. Skladá sa z dvoch sál. Prvá sála bola známa už v 19. storočí bez jaskynných útvarov, a druhú sálu objavil v roku 1903 majiteľ pozemku  Stipe Punda. Druhá sála ohromuje bohatstvom jaskynných útvarov rôznych tvarov a farieb. Celková dĺžka jaskynných kanálov je okolo 360 metrov.

Mosor
Alan Čaplar

Treba počítať s tým, že krasové zloženie ako aj vystavenie slnku a teplu v lete robia výstupy namáhavými, takže ich treba naplánovať v ranných hodinách a  vyhýbať sa treba dlhým prechádzkam hlavne okolo poludnia a v skorých popoludňajších hodinách. Celý Mosor je kvôli krasovému zloženiu bez vody, okrem niektorých oblastí okolo osamotených prameňov a kaluží, takže si treba so sebou priniesť dostatok vody. Dobre pripravená túra na  Mosor umožňuje jedinečný zážitok z pohoria a mora, ktorý netreba vynechať.