Via Dinarica

Via Dinarica

cesta, ktorá prírodne spája

Najvyššie a najzaujímavejšie chorvátske pohoria patria do Dinárskej vrchoviny. Dinárska vrchovina je horský systém mladých na seba nadväzujúcich vrchov, ktoré vznikli alpínskym vrásnením v juhovýchodnej Európe. Táto členitá hornatá vrchovina sa tiahne od Slovinska cez Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu a Srbska do Kosova a Albánska.

 

Via Dinarica je cesta určená pre horolezcov, cyklistov a iných turistov, ktorí navštevujú Dinaridy ako turisti, ale je zároveň aj platformou pre rozvoj a zlepšenie životných a pracovných podmienok pre ľudí, ktorí v Dinaridoch žijú. Jedným zo základných cieľov projektu je popri horských aktivitách podporovať miestne hospodárstvo tým, že  sa turistom priblíži domáca strava, ubytovanie, rôzne služby a podobne.

Via Dinarica

Cesta Via Dinarica sa skladá z troch základných smerov (koridorov) – tri paralelné trasy. Modrá línia sleduje jadranské pobrežie a spája prímorský rad dinárskych pohorí, biela línia zahŕňa vysoké Dinaridy a zelená línia vnútorné Dinaridy. V Chorvátsku Via Dinarica prechádza cez šesť národných parkov (Risnjak, Severný Velebit, Paklenica, Plitvické jazerá, Krka, Mljet), štyri prírodné parky (Učka, Velebit, Vranské jazero, Biokovo) a dve prísne prírodné rezervácie (Bijele a Samarské steny a Rožanské a Hajdučke boky na Velebite).

Via Dinarica
Alan Čaplar

Via Dinarica – Biela línia

Biela línia Via Dinarica poskytuje záujemcom možnosť, aby počas prehliadky dobre spoznali rôznorodé prírodné hodnoty chorvátskych pohorí.  V smere Dinaridov spája najatraktívnejšie chorvátske pohoria, vrchy a výhľady, využívajúc infraštruktúru najznámejších chorvátskych horských chodníkov (Goranský horský chodník, Kapelský horský chodník, Velebitský horský chodník).

 

Najvyšší bod dosahuje na pohorí Dinara, najvyššom vrchu Chorvátska, v pohorí, po ktorom je nazvaná celá Dinárska vrchovina a cesta Via Dinarica.

 

Biela línia sa odporúča skúseným a veľmi dobre vybaveným horolezcom. Najvýhodnejšie ju je prejsť v letnom období, keďže v zimných mesiacoch sú cesty v Horskom chotári, v hornej časti Velebitu a na Dinári pokryté snehom, ktorý sa môže zadržať aj do neskorej jari.

Via Dinarica
Alan Čaplar

Via Dinarica – Modrá línia

Modrá línia Via Dinarica poskytuje možnosť spoznávania chorvátskeho jadranského pobrežia. Časť cesty cez Chorvátsko spája štyri malebné chorvátske ostrovy (Krk, Rab, Pag, Mljet), dva najväčšie chorvátske polostrovy (Istriu a Pelješac), vedie cez tri národné parky (Paklenica, Krka, Mljet) a štyri prírodné parky (Učka, Velebit, Vranské jazero, Biokovo), spúšťa sa do kanónov najkrajších prímorských riek (Zrmanja, Cetina), prechádza cez najdlhšie chorvátske mosty (most Krk, most Pag, Šibenický most), obchádza krasové plodné polia a mnohé dôležité miesta z chorvátskej histórie.

 

Na Modrej línii Via Dinarica, okrem v Prírodnom parku Biokovo sa nenachádzajú náročné a ťažko prechodné chodníky, a je ideálnou pre jazdu na bicykli.

Alan Čaplar

Via Dinarica – Zelená línia

Zelená línia Via Dinarica poskytuje výnimočnú možnosť pre spoznávanie nedotknutej zelenej krajiny cez prehliadku kontinentálnej oblasti Dinárskej vrchoviny. V Chorvátsku spája zelená línia malebné kúty Horského chotára a zaujímavé a málo známe ličské oblasti v priestore od mesta Ogulin do Ličského miesta Petrovo Selo. Výnimočné čaro zelenej línii Via Dinarica dávajú horské potoky, ktoré na svojej ceste do rieky Sáva vytvárajú atraktívne kanóny s mnohými vodopádmi a inými hydrologickými fenoménmi.

 

Táto línia taktiež spája  aj dva najväčšie chorvátske vodopády – vodopád potoka Curka na  Zelenom viru a vodopád Plitvice na Plitvických jazerách. Na Zelenej línii sa nenachádzajú náročné a ťažko prechodné chodníky, a jej prejdenie umožňuje spoznávanie veľmi rôznorodých, a pre mnohých málo známych horských oblastí.

 

Alan Čaplar