Medzimurský spev

Medzimurský spev

Medzimurský spev, ako tradičná spevná forma severozápadného Chorvátska, bola zaradená do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, a to vďaka generáciám ľudí, ktorým sa spievajúc piesne podarilo zachovať tento tradičný hudobný prejav pred zabudnutím.

 

Prvý notový zápis pochádza zo 16. storočia a napriek tomu, že spev pôvodne praktizovali ženy, dnes ho možno počuť v rôznych obmenách a pri mnohých príležitostiach a je dôležitou súčasťou identity všetkých obyvateľov medzimurskej oblasti. Vzhľadom na štruktúru spevu, ale aj na obdobie vzniku veršov, sa tradičný nápev delí na starý a nový, a podľa štylistických vlastností a ospevovanej tematiky sa delia na lyrické a epické spevy. Vzhľadom na štylistickú rozmanitosť neprekvapuje, že dnes máme jednohlasný a viachlasný spev, rôzne vokálne hudobné interpretácie, ale vždy sa rešpektuje aj pôvodná forma viazania veršov na melódiu a tvorbu tradičnej piesne.

 

Medzimurský spev je tiež neoddeliteľnou súčasťou tradičných tancov tejto oblasti, ale spievanie tohto konkrétneho nápevu nie je výlučne spojené len s javiskovým prejavom, ale je súčasťou každodenného života medzimurskej oblasti, a to mu zaručuje budúcnosť. S týmto spevom sa vyrastá, miluje, žení, raduje, ide do kostola, ale aj plače, a to s malou dávkou pôvodnej melanchólie, o ktorej sa hovorí, že je pre túto oblasť medzi dvoma riekami - Murou a Dravou - charakteristická.

 

Zachovanie tejto vernej tradície je prevažne v rukách kultúrno-umeleckých spoločností a v medzimurskej oblasti je v súčastnosti okolo päťdesiat majstrov spevákov, ktorých vedomosti a zručnosti mali rozhodujúci význam pre zaradenie spevu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, samozrejme s podporou odborných spolupracovníkov a miestnych aj štátnych inštitúcií.

 

Treba pripomenúť, že sú to hlavne medzimurské ženy – mentorky, ktoré sú zodpovedné za prenos tradičného spevu na budúce generácie, a medzi všetkými významnými nositeľmi tohto dedičstva, mnohými spevákmi a speváčkami, mala osobitnú úlohu Elizabeta Toplek, známa ako teta Liza, prvý hlas a neodmysliteľná interpretka medzimurského spevu, ktorá si po objavení tohto chorvátskeho hudobného skvostu získa, popri ďalších interpretoch, určite aj veľký záujem medzinárodného publika.