Lonjsko polje

Prírodný park

Lonjsko polje

Najväčší park prírody v strednom Chorvátsku je Lonjsko polje v údolí rieky Sava, východne od Záhrebu. Rozkladá sa na ploche 506 km2 a je jedným z najväčších európskych zachovaných močarísk, chránených Ramsarským dohovorom ako močarisko svetového významu. Park ponúka pokojnú a romantickú atmosféru veľkých močiarnych oblastí. V blízkosti pokojných vôd pokrytých vodnými ľaliami sa nachádzajú praveké dubové lesy, ktoré sú krásne najmä pri západe slnka. Najväčším bohatstvom Lonjskeho polja sú vtáci, ktorých je tu viac ako 250 druhov. Nachádza sa tu mnoho malých vtákov, rôzne druhy kačíc, ale jeho najznámejšími obyvateľmi sú bociany, ktoré radi hniezdia na strechách malebných dedinských drevených domov. Jednou z týchto dedín je Čigoč, ktorá bola v roku 1994 vyhlásená za prvú európsku dedinu bocianov. Vody Lonjskeho polja lákajú aj ďalšie zvieratá ako sú napr. hady. Nachádza sa tu však menej jedovatých hadov než na krasovom juhu Chorvátska.

Kontakt

Stredné Chorvátsko