Via Dinarica

Via Dinarica

pot, ki naravno povezuje

Najvišje in najzanimivejše hrvaške gore pripadajo Dinarskemu gorovju. Dinarsko gorovje je gorski sistem mlajših zveriženih gor, nastalih z alpsko orogenezo v jugovzhodni Evropi. To razvejano planinsko gorovje se razprostira od Slovenije preko Hrvaške, BiH, Črne gore in Srbije do Kosova ter Albanije.

 

Via Dinarica je pot, ki je namenjena alpinistom, kolesarjem in drugim izletnikom, ki Dinaride obiskujejo kot turisti, hkrati pa tudi platforma za razvoj ter izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev za ljudi, ki v Dinaridih živijo. Eden izmed temeljnih ciljev projekta je, poleg alpinističnih aktivnosti, promovirati lokalno gospodarstvo in s tem turistom približati domačo hrano, namestitev, različne storitve in podobno.

Via Dinarica

Pot Via Dinarica je sestavljena iz treh osnovnih smeri (koridorjev) – tri vzporedne trase. Modra linija sledi jadranski obali, povezujoč primorski niz dinarskih gor, bela linija zajema visoke Dinaride, zelena linija pa notranje Dinaride. Na Hrvaškem Via Dinarica gre okoli šestih nacionalnih parkov (Risnjak, Severni Velebit, Paklenica, Plitviška jezera, Krka, Mljet), štirih parkov narave (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo) in dveh strogih naravnih rezervatov (Bele in Samarske skale ter Rožanski in Hajduški kolki na Velebitu).

Via Dinarica
Alan Čaplar

Via Dinarica – Bela linija

Bela linija Via Dinarice zainteresiranim obiskovalcem ponuja priložnost, da ob vzdolžnem obhodu dobro spoznajo raznolike naravne vrednote hrvaških gor. Sledeč smeri, v katero se Dinaridi razprostirajo, ona povezuje najatraktivnejše hrvaške gore, vrhove in razgledne točke, uporabljajoč infrastrukturo najbolj priljubljenih hrvaških alpinističnih obhodnih poti (Goranska alpinistična pot, Kapelska alpinistična pot, Velebitska alpinistična pot).

 

Najvišjo točko doseže na gori Dinari, najvišjem vrhu Hrvaške, obenem tudi gori, ki je celemu Dinarskemu gorovju in poti Via Dinarica dala ime.

 

Bela linija se priporoča izkušenim in dobro opremljenim alpinistom. Najbolj ugodno iti okoli je v poletnem obdobju, glede na to, da so v zimskih mesecih steze v Gorskem kotarju, na vrhnjem delu Velebita in na Dinare, pokrite s snegom, ki se lahko zadrži tudi do pozne pomladi.

Via Dinarica
Alan Čaplar

Via Dinarica – Modra linija

Modra linija Via Dinarice ponuja priložnost za spoznavanje hrvaške jadranske obale. Del poti skozi Hrvaško povezuje štiri slikovita hrvaška otoka (Krk, Rab, Pag, Mljet), dva največja hrvaška polotoka (Istro in Pelješac), vodi skozi tri nacionalna parka (Paklenica, Krka, Mljet) in štiri parka narave (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo), spušča se v kanjone najlepših primorskih rek (Zrmanja, Cetina), gre čez najdaljše hrvaške mostove (Krški most, Paški most, Šibeniški most) ter okoli krških plodnih polj in številnih pomembnih lokacij hrvaške zgodovine.

 

Na Modri liniji Via Dinarice, z izjemo Parka narave Biokovo, ni zahtevnih in težko prehodnih poti, popolna pa je za obhod s kolesom.

Alan Čaplar

Via Dinarica – Zelena linija

Zelena linija Via Dinarice ponuja izjemno priložnost za spoznavanje nedotaknjenih zelenih pokrajin skozi vzdolžni obhod kontinentalnega področja Dinarskega gorovja. Na Hrvaškem zelena linija povezuje slikovite kotičke Gorskega kotarja in zanimiva vendar malo znana lička področja na prostoru od mesta Ogulina do Liškega Petrovega Sela. Poseben čar zeleni liniji Via Dinarici dajejo gorski vodotoki, ki na svoji poti proti reki Savi s številnimi slapovi in drugimi hidrološkimi fenomeni ustvarjajo atraktivne kanjone.

 

Ta linija prav tako povezuje tudi dva največja hrvaška slapa – slap potoka Curka na Zelenem viru in slap Plitvice na Plitviških jezerih. Na Zeleni liniji ni zahtevnih in težko prehodnih poti, vzdolžni obhod pa omogoča spoznavanje medsebojno zelo različnih, številnim pa premalo znanih gorskih krajev.

 

Alan Čaplar