Međimurska popevka

Međimurska popevka

Međimurska popevka, tradicionalna oblika petja severozahodne Hrvaške, je zahvaljujoč več generacijam ljudi, ki so s petjem pesmi uspeli ohraniti ta tradicionalni glasbeni izraz pred pozabo, uvrščena na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

 

Prvi notni zapisi segajo v 16. stoletje in čeprav je popevko prvotno izvajala ženska populacija, jo danes pojejo v raznih različicah in ob različnih priložnostih ter so pomemben del identitetne pripadnosti vseh prebivalcev međimurske regije. Če pogledamo strukturo popevk in starost verzov, se tradicionalni napev deli na stari in novi, glede na stilske značilnosti in opevane teme pa se negujeta lirska in epska popevka. Glede na vso stilsko razkošje ni presenetljivo, da se danes popevka izvaja od enoglasnega in večglasnega petja do vokalno-glasbenih interpretacij, vendar vedno ob spoštovanju prvotne oblike naslanjanja verzov na melodijo in oblikovanja tradicionalne pesmi.

 

Međimurska popevka je prav tako sestavni del tradicionalnih plesov te regije, vendar izvajanje tega specifičnega napeva ni izključno povezano s scenskimi revijalnimi prireditvami, temveč je sestavni del vsakdanjega življenja međimurske regije, in to je tisto, kar ji zagotavlja prihodnost. Ob popevki ljudje odraščajo in se ob njej ljubijo, poročajo, veselijo, gredo v cerkev, a tudi jočejo, in sicer z majhnim odmerkom prvotne melanholije, za katero pravijo, da je značilna za to regijo med dvema rekama Muro in Dravo.

 

Ohranjanje te zveste tradicije je večinoma v rokah kulturno-umetniških združenj, na področju Međimurja pa je prepoznanih približno petdeset pevcev mojstrov, katerih znanje in spretnosti so ključnega pomena za uvrstitev popevke na seznam nesnovne dediščine človeštva, seveda, ob podpori strokovnih sodelavcev, lokalnih in državnih institucij.

 

Treba je poudariti, da so večinoma međimurske ženske - mentorice, zaslužne za prenos tradicionalne popevke na prihodnje generacije, in poleg vseh vrednih nosilcev te dediščine, številih pevk in pevcev, vendarle Elizabeta Toplek, bolj znana kot teta Liza, še posebej izstopa kot najzvestejši glas in zaščitni obraz međimurske popevke, ki bo skupaj z drugimi interpreti, z odkrivanjem tega hrvaškega glasbenega zaklada, zagotovo dobila tudi številno mednarodno občinstvo.