Fästningen Nehaj

Fästningen Nehaj

Fästningen är ett unikt och anmärkningsvärt exempel pa fortifikationsarkitektur fran medeltidens övergang till renässansen. Den var delvis uppbyggd av material fran nerrivna kyrkor, kloster och andra byggnader i Senj utanför stadsmurarna. Fortet hade en viktig roll som strategiskt försvarsobjekt mot turkarna. Denna fästning är del av inte bara kroatiska historiearvet utan även Europas arv och betecknar tidsandan da man försvarade Europa och dess identitet fran det osmanska riket.

Fästningen används idag uteslutande i kulturturistiska syften. Förutom att det finns ett museum i fästningen organiseras även olika föreställningar. Med Nehaj förbinder man också berättelser om gerillamän som slogs mot turkarna (uskoci) och under senare år rekonstruerar manifestationen Uskočki dani (uskocidagarna) händelser från 1500-talet och livet i dåtida Senj. Bland annat visas gerillamännens och riddarnas kamper och attacker mot fästningen Nehaj.
Man organiserar även en parad med riddare och uskoci, bågskyttetävling och en fäktningsskola. Jonglörer och olika artister samt en mindre orkester som spelar renässansmusik gör detta till ett händelserik kulturturistisk attraktion. 

Kontakt

Senj
Lika - Karlovac