Mosor

Mosor

Den mäktiga karstklenoden i Splits närhet

Liksom andra berg i Dinariderna sträcker sig även Mosor i nordväst-sydöstlig riktning, parallellt med Adriatiska havets kust, och tack vare sin höjd erbjuder det exceptionella utblickar över öarna och det öppna havet. Mosors höga toppar har varken några lodräta klippor typiska för alpina toppar eller rika skogar som berg i inlandet, men de har allt som behövs för att förtrolla bergsälskare från det första besöket och de lockar dem tillbaka igen och igen.

Poljica s Mosora
Alan Čaplar

Mosor är ett högt karstberg som dominerar området mellan Split och Omiš. Från Kozjak avskiljs Mosor genom det djupa passet Klis, och i sydöst sträcker det sig till floden Cetina. Den högsta toppen, Veliki Kabal, är 1339 meter hög, och bergsmassivets sammanlagda längd är 25 km. Utmärkande för berget är en framträdande klippig formation, vit av kal kalksten och därifrån stupar på båda sidor steniga sluttningar. Den norra slänten utmärks av talrika rännor, djupa slukhål och karsthål, särskilt omkring den avskilda toppen Jabukovac, medan den södra slänten har terrassdalar. Mosors västra del är en del av den ås som sträcker sig från Klis till passet Ljubljanski prijevoj, och här är de högsta topparna Debelo brdo, Plišivac och Kunjevod. Den centrala, högsta och mest besökta delen av Mosor är området kring den framträdande åsen där topparna Ljubljan och Veliki Kabal reser sig. Östra Mosor sträcker sig från passet Ljuto kame fram till floden Cetina, och dess rad av toppar bär namnen Botanja, Sveti Jure (eller Kozik) och Lišnica.

Mosor
Alan Čaplar

Mosor drar sedan gamla tider till sig bergsvandrares, bergsklättrares och speleologers uppmärksamhet. Under klara dagar har man från dess toppar fascinerande utblickar åt alla håll, men det är staden Splits karakteristiska konturer som är allra vackrast. Tack vare det rika nätet av markerade leder kan man planera många slags utflykter, från lätta halvdagspromenader till krävande flerdagsturer. Huvudlederna till Mosors toppar börjar i orten Gornje Sitno, som kan nås med regelbunden busstrafik från Split. Man är framme vid vandrarhemmet Umberto Girometta efter mindre än en timmes vandring uppåt, och här finns vägvisare som leder vandraren mot lockande toppar och ytterligare destinationer.

 

På den norra sidan av berget, vid orten Dugopolje, befinner sig det mest intressanta karstfenomenet i Mosors omnejd - grottan Vranjača. Den består av två salar. Den första grottsalen är känd sedan 1800-talet och har inte några droppstenar, och den andra upptäcktes 1903 av markägaren Stipe Punda. Den andra salen hänför med sin rikedom av ornament i olika former och färger. Grottans sammanlagda längd är cirka 360 meter.

Mosor
Alan Čaplar

Man bör räkna med att karstterrängen samt utsattheten för den starka solen och hettan gör vandring på sommaren ansträngande, och därför är det lämpligt att planera klättringar för morgontimmarna och undvika långa vandringar, särskilt kring middagstid och början av eftermiddagen. Frånsett de begränsade områdena kring ensligt belägna källor och andra vattensamlingar är hela Mosor på grund av sin karstkonstitution torrt och man måste alltid vara noga med att ta tillräckligt med vatten med sig. Ett väl förberett besök på Mosor erbjuder dock en storslagen upplevelse av berg och hav och det är något man inte får gå miste om.