Norra Velebit

Norra Velebit

Från Zavižan utmed leden Premužićeva staza och till Rožanski kukovi

Mångfalden av karstformer, djur, växter och landskap på en begränsad yta gör den högst belägna delen av norra Velebit till en av de mest attraktiva bergsoaserna i den kroatiska delen av Dinariderna. Norra Velebit är den yngsta kroatiska nationalparken, och i den befinner sig så många som fyra områden med särskilt skydd – de strikta reservaten Hajdučki kukovi och Rožanski kukovi, det botaniska reservatet Visibaba, platsen där den endemiska växtarten Sibiraea laevigata upptäcktes, och Velebits botaniska trädgård.

Velebitski botanički vrt
Alan Čaplar

För att utforska och ge möjlighet att skydda växter skapades, på initiativ av dr Fran Kušan, Velebits botaniska trädgård i omedelbar närhet av bergstoppen Zavižan. Trädgården befinner sig 1480 meter över havet och i dess centrala del finns karstslukhålet Balinovačka ponikva, omkring vilket en 600 meter lång, cirkulär stenväg slingrar sig. Här växer det cirka 500 växtarter, en del av dem vilda medan andra har tagits dit från andra delar av berget. Bland dem finns det också många av Velebits rara arter.


Vistelsen på norra Velebit är omöjlig att föreställa sig utan en vandring upp till någon av dess mäktiga toppar. I nästan alla riktningar öppnar sig vackra utblickar över Kvarneröarna, bergets övriga toppar och regionen Lika. Inte minst panoramat från Zavižans omgivande toppar är vid vackert väder förtrollande för besökarna. Dessa är inte svåra att nå, det finns vägar och välskötta vandringsleder.

Sjeverni Velebit, Planianrski dom Zavižan
Alan Čaplar

De populäraste startpunkterna för bergsbestigningar är vandrarhemmet Zavižan såväl som vandrarstugorna Alan och Mrkvište. Från dalen Zavižanska kotlina finns det markerade vandringsleder till topparna Veliki Zavižan (en timmes vandring), Balinovac (en halvtimmes vandring), Vučjak (ovanför vandrarhemmet), Zavižanski Pivčevac och Mali Rajinac (2-3 timmars vandring). Det är dock allra härligast att följa leden Premužićeva staza till hjärtat av Rožanski kukovi och Hajdučki kukovi. Dessa unika steniga landskap skyddas som strikt naturreservat, vilket är den striktaste formen av naturskyddsområde i Kroatien. Premužićeva staza är utan tvivel den vackraste promenadleden i Kroatien, och den är känd för att t.o.m. besökare med något blygsammare fysisk kondition här lätt kan ta sig fram genom Velebits vackraste delar.

Sjeverni Velebit, Pasarićev kuk i Jerković dolac
Alan Čaplar

Utmärkande för norra Velebit är dess karstlandskap med många runda toppar, stora och små, regelbundna och oregelbundna slukhål och dalar, bergsängar och sänkor. Men det underjordiska karstlandskapets rikedom förblir för det mesta dold för nyfikna ögon. Hittills har man i själva centrum av Rožanski kukovi och Hajdučki kukovi upptäckt och delvis utforskat tre hålor som är djupare än 1000 meter. Detta område anses vara ett av de speleologiskt mest intressanta i världen.

 

Förutom Zavižans omgivningar, Rožanski kukovi och Hajdučki kukovi är de mest attraktiva platserna i nationalparken vandrarstugan Alan och karstdalen Veliki Lubenovac. Området vid Veliki Alan (1414 m), ett av Velebits viktigaste bergspass, hänför med sina ändlösa bergsängar och de djupa dalarnas skönhet ovanför vilka storslagna toppar reser sig. I omedelbar närhet av Alan befinner sig Mirovo – förr i tiden en bergsby och idag en vidsträckt  gräsplan med synliga rester av stenväggar och gamla sommarstugor. En liknande idyllisk syn hittar man också i karstdalen Veliki Lubenovac, ovanför vilken berget Veliki Kozjaks vita klippor höjer sig.

 

På grund av sin exceptionella skönhet, landskapets mångfald och ett hisnande panorama erbjuder norra Velebit sina besökare oförglömliga upplevelser.