Samoborsko gorje och Žumberak

Samoborsko gorje och Žumberak

Ett lockande höglandsområde

Bergen Samoborsko gorje och Žumberak skapar en unik landskapsenhet mellan floden Sava på en sida och dess tillflöden Krka och Kupa på den andra. Det är på många sätt ett typiskt höglandsområde. Trots dess pittoreska natur, tillgänglighet och det faktum att det ligger bara några tiotal kilometer sydväst om den kroatiska huvudstaden Zagreb är detta bergiga område till stor del okänt för den bredare allmänheten.

Oštrc, Samoborsko gorje
Alan Čaplar

Žumberak och Samoborsko gorje är ett övergångsområde mellan Alpernas och Dinaridernas bergssystem. Här sammanfogas olika egenskaper från båda – typiska alpina egenskaper är branta sluttningar och djupt inskurna dalar samt spetsiga toppar, medan dinariska drag är karstslukhål, grottor och avgrunder i kalkstenen. Geografer anser Samoborsko gorje utgöra endast en del av Žumberak, dvs. dess östra förlängning. Området som vanligen kallas för Žumberak (i snäv mening) är skiljt från Samoborsko gorje genom floden Žumberačka rekas och bäcken Breganas djupt inskurna, skogiga dalar. Nästan hela området befinner sig innanför naturparken Žumberak – Samoborsko gorjes gränser.


I den översta delen av Žumberak befinner sig en lång ås utmed gränslinjen mellan Kroatien och Slovenien. Denna långsträckta ås är känd för blommande ängar och vackra utsikter, särskilt över den kroatiska sidan av Žumberak. Toppen Sveta Gera, där åsens västra del slutar, är Žumberaks högsta topp och även den högsta i den pannoniska delen av Kroatien. Den högsta punkten är markerad med ett högt geodetiskt torn av betong, från vilket man har exceptionella utblickar åt alla håll. Vandringslederna mot Sveta Gera börjar i orten Sočice, som är belägen i en enslig dal rik på naturfenomen och kulturella minnesmärken, med en gammal borg vid den lilla byn Kekić Draga, och vattenfallet Sopot.

Okić
Alan Čaplar

På Samoborsko gorje är huvuddestinationerna för vandring Okić, Oštrc och Japetić. Det täta nätet av vandringsleder erbjuder otaliga möjligheter för både korta och långa vandringsturer.


Området har sedan förhistorisk tid och till våra dagar kontinuerligt varit bebott, vilket bekräftas av fynd från olika perioder. Den mest värdefulla arkeologiska lokalen befinner sig i närheten av Budinjak och Bratelji. Det är en av de viktigaste fyndplatserna från järn- och kopparåldern i sydöstra Europa. Det är också intressant att titta på resterna av medeltida städer som Tuščak, Stari grad Žumberak och Okić. Okić anses vara den äldsta adelsfästningen i nordvästra Kroatien.

Dragonoš
Alan Čaplar

Det kan sägas att Žumberak, som inget annat berg i Kroatien, är en sann etnologisk skattkammare. Dess talrika trähus, samlingar av arbetsredskap, folkdräkter och dokument är en oerhört viktig del av hela det kroatiska kulturarvet. Bland de lockande anledningarna till att besöka Žumberak och Samoborsko gorje är också rikedomen på flora och fauna, mängden av källor och vattendrag, lämningarna efter medeltida städer, arkeologiska lokaler från olika perioder, sakrala vittnesbörd om romersk-katolskt och grekisk-katolskt arv, samt områdets intressanta rurala kännetecken. Detta stora område erbjuder ett övermått av rariteter och möjligheter till vandringar och utforskande, men ändå vilar det ett stort lugn över alltsammans.